Eigen bijdrage bij aankoop arbovoorziening thuiswerkplek

Eigen bijdrage bij aankoop arbovoorziening thuiswerkplek

11 november 2021
/ / /
Comments Closed
In 2022 kun je – als het Prinsjesdagvoorstel wordt aangenomen – een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag aan jouw werknemers betalen voor hun thuiswerkkosten. Maar je kunt nu al gebruikmaken van de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen, bijvoorbeeld voor een ergonomische bureaustoel en een ergonomisch bureau. Op voorwaarde dat de arbovoorzieningen zijn gebaseerd op de verplichtingen die je hebt in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. In de Arbowet staat dat je geen bijdrage voor deze voorzieningen mag vragen aan uw werknemers. Toch kun je deze gerichte vrijstelling toepassen als jouw werknemer kiest voor een duurdere uitvoering van de arbovoorziening en slechts voor de meerprijs een bijdrage uit zijn nettoloon betaalt. De Belastingdienst heeft dit bevestigd.

Uitruil met brutoloon

De gerichte vrijstelling is niet van toepassing als je de arbovoorziening volledig of gedeeltelijk uitruilt met het brutoloon in een cafetariaregeling. Jouw werknemer betaalt dan immers een eigen bijdrage voor de voorziening. Maar kiest jouw werknemer voor een duurdere uitvoering van de arbovoorziening en wordt slechts de meerprijs uitgeruild met het brutoloon, dan mag dat wel.  Je moet dan wel de vergoeding aanwijzen als eindheffingsloon en ten laste van jouw vrije ruimte brengen. De gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen is immers in dit geval niet van toepassing op de meerprijs.