Author Archives

Brex Trading Company

18 mei 2021
/ / /
Comments Closed

Om zittend en staand werk af te wisselen, stappen steeds meer bedrijven over op zit-stawerkplekken. Brex Trading Company uit Doetinchem speelt hierop sinds begin dit jaar in door kwalitatief goede, elektrische zit-stabureaus te importeren en leveren. Voor het opzetten van een holdingconstructie werden eigenaren Mark Elfring en Peter Bertou bijgestaan door Kubus Doetinchem.

Gezondheid op het werk

De ondernemers kennen elkaar al enige tijd via de Graafschap Businessclub en werkten eerder al samen. Het contact is altijd gebleven. Toen Peter Bertou van ImmoVendi kansen in de markt van zit-stawerkplekken zag, schakelde hij de expertise in van Mark Elfring van linkmakers. De heren besloten samen de sprong te wagen en als compagnons verder te gaan. “Mensen besteden veel tijd achter hun bureau, wat belastend kan zijn voor het lichaam”, zo vertelt Mark. ”Zit-stabureaus leiden tot minder klachten in de rug, nek en schouders en tot een betere concentratie. Zelf vinden wij een goede houding en vitaliteit belangrijk en ervaren al geruime tijd de voordelen van een zit-stabureau. Dat gunnen we andere bedrijven ook. Met Brex Trading Company willen we hen voorzien van een goede ergonomische oplossing.”

BREX DESK: elektronisch zit-stabureau

Het aanbod aan zit-stabureaus is groot. Het unieke aan de zit-stabureaus van Brex Trading Company is de kwaliteit. Die uit zich in de motor weet Peter te vertellen. “De BREX DESK is voorzien van twee motoren waardoor de belasting beter verdeeld is. Deze motoren zijn in-house ontwikkeld, duurzaam en stil in gebruik. De gebruiker ontvangt 5 jaar garantie. De BREX DESK heeft een gunstige prijs-/kwaliteitverhouding en is elektrisch verstelbaar met een alles-in-één bedieningspaneel met vier geheugenstanden en bluetooth. Het standaardmodel is in drie kleuren te verkrijgen, flexibel in de breedte aan te passen en als los onderstel te verkrijgen. Hierop is het mogelijk een huidig werkblad te monteren. De bureaus zijn (straks) te verkrijgen via kantoorhandelaren en interieurbouwers. Particulieren kunnen bijvoorbeeld terecht bij www.bureaudiscounter.nl of www.design85.nl.”

Risico’s spreiden

Voor het opzetten van een persoonlijke holding voor de compagnons en een werkmaatschappij gingen de heren in gesprek met Kubus Doetinchem. Mark: “Vanuit linkmakers werk ik al samen met Kubus Doetinchem. In het prettige, informatieve fiscaal adviesgesprek met Lily en John werd duidelijk dat de holdingconstructie ons ruimte geeft om risico’s te spreiden. Kubus Doetinchem en een fiscalist van Kubus Coöperatie hebben ons verder inhoudelijk geadviseerd, met een notaris in contact gebracht en ons van de benodigde documenten voorzien. Het is erg prettig een totaalpakket te hebben bij Kubus, waarmee alle fiscale en administratieve zaken uit handen worden genomen. Zo kunnen wij ons richten op de verdere groei van onze bedrijven!”

Meer informatie: https://brextrading.com/

Peter Bertou, Mark Elfring en John Brands

Read More

Vanaf 1 juli bestuurder stichting of vereniging persoonlijk aansprakelijk

28 april 2021
/ / /
Comments Closed

Zet jij je als bestuurslid in voor een vereniging of stichting? Dan is het belangrijk dat je weet dat er per 1 juli aanstaande wijzigingen in het bestuur en toezicht worden doorgevoerd met gevolgen voor onder meer jouw aansprakelijkheid. Jouw vereniging of stichting doet er verstandig aan om met de wijzigingen aan de slag te gaan, zodat jij met een gerust hart het bestuurswerk kunt voortzetten. Hierna informeren we je op hoofdlijnen over de belangrijkste wijzigingen en hoe je aan de nieuwe regels kunt voldoen.

Waarom wijzigingen in het bestuur en toezicht?

Op 1 juli 2021 veranderen de regels voor het bestuur en toezicht van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Deze nieuwe basisregels zijn vastgelegd in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen, stichtingen en coöperaties te professionaliseren en te verbeteren en zo veel als mogelijk in lijn te brengen met de regels die gelden voor de bv en de nv. Zo moet schade door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten worden voorkomen.

Wat verandert er?

De meest in het oog springende wijziging betreft de aansprakelijkheid. Het uitgangspunt van de WBTR is dat elk bestuurslid (commissaris) altijd het belang van de vereniging (stichting etc.) dient. Deze taakstelling is vastgelegd in een specifieke wettelijke bepaling. Als dat niet gebeurt en er gaat iets mis, is elk bestuurslid (commissaris) persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dus dat niet alleen het bestuurslid (commissaris) dat (die) zich niet aan de regels heeft gehouden aansprakelijk is, maar ook de andere bestuurders (commissarissen).

De regels voor bestuurders van rechtspersonen in faillissement gelden vanaf 1 juli 2021 ook voor bestuurders van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Bij faillissement kan de curator jou als bestuurder aansprakelijk stellen voor het tekort in faillissement als het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en het aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hiervan is onder meer sprake als jouw vereniging (stichting etc.) niet voldoet aan de administratieverplichtingen.

Enkele andere belangrijke wijzigingen

 • Heb je als bestuurder/commissaris bij een bepaald onderwerp een persoonlijk tegenstrijdig belang met het belang van de vereniging, stichting of de coöperatie? In dat geval kan je niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming daarover;
 • Het meervoudig stemrecht binnen het bestuur wordt beperkt, waardoor één bestuurder nooit alle zeggenschap heeft.

Moeten de statuten worden aangepast?

De WBTR kent een overgangstermijn, waarbij bepaalde nieuwe regels mogen worden meegenomen bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat kan dus binnenkort zijn, maar ook pas over een paar jaar. Dit neemt niet weg dat je moet beoordelen of de statuten aan de regels van de WBTR voldoen. Is dit niet het geval, dan moeten de statuten uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding (1 juli 2021) van de WBTR worden aangepast. Het niet voldoen van de statuten aan de WBTR kan verstrekkende gevolgen hebben voor jou als bestuurder. Begin dus op tijd! Controleer de statuten van jouw vereniging of stichting, maak goede heldere afspraken en leg deze goed vast. Zo beperkt je de risico’s voor jou als bestuurder!

Meer weten?

Wil je meer weten over de nieuwe regels voor het bestuur en toezicht van jouw vereniging of stichting? Of heb je hulp nodig bij het aanpassen van de statuten? Bel of mail ons. Wij helpen je graag verder.

Read More

Update verruimde TVL-regeling Q1

20 april 2021
/ / /
Comments Closed

Onlangs is de verlengde TVL-regeling verruimd. Deze regeling is bedoeld voor ondernemers of zzp’ers met omzetverlies door coronamaatregelingen. De tegemoetkoming stelt hen beter in staat bent om de vaste lasten te blijven betalen. We vertellen je graag meer over de gewijzigde kenmerken en voorwaarden voor het eerste kwartaal van 2021 (Q1).

Kenmerken en voorwaarden TVL

De meeste kenmerken en voorwaarden van de verlengde TVL-regeling uit het vierde kwartaal van 2020 gelden ook voor het eerste kwartaal van 2021, maar er zijn ook een paar wijzigingen:

 • de tegemoetkoming is bedoeld voor de mkb-ondernemer of zzp’er in (in beginsel) alle sectoren;
 • de hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend: normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 85%;
 • de onderneming moet op 15 maart 2020 in het handelsregister zijn ingeschreven;
 • het omzetverlies bedraagt ten minste 30%;
 • de onderneming heeft ten minste € 1.500 aan vaste lasten per kwartaal volgens het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code behoort (jouw werkelijke vaste lasten zijn dus niet relevant);
 • de onderneming mag op 31 december 2019 niet al in financiële moeilijkheden hebben verkeerd;
 • de aanvraag wordt per kwartaal ingediend;
 • de maximale subsidie is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb bedrijven. De minimale subsidie is € 1.500 per kwartaal.

Vestiging in Nederland

Je onderneming moet een vestiging in Nederland hebben, waarvan in elk geval één op een ander adres dan je privéwoning of je onderneming is fysiek afgescheiden van je privéwoning en is voorzien van een eigen opgang of toegang. Deze eisen gelden overigens niet als je een ambulante of horecaonderneming hebt. Heb je een horecaonderneming, dan is het voldoende dat je ten minste één horecagelegenheid huurt, pacht of in eigendom hebt.

Belangrijk verschil

Een belangrijk verschil met de TVL uit het vierde kwartaal van 2020 is dat voor het eerste kwartaal van 2021 een andere referentieperiode geldt, namelijk januari, februari en maart 2019. Was je op 1 januari 2019 nog niet gestart met je onderneming, dan kun je mogelijk terugvallen op een andere referentieperiode. Zo kan er zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de kwartaalomzetcijfers die ook bekend zijn bij de Belastingdienst.

Aanvraagperiode

De tegemoetkoming voor het eerste kwartaal van 2021 kun je aanvragen van 15 februari tot en met 18 mei 2021, vóór 17:00 uur met een formulier op RVO.nl. Hierop wordt binnen acht weken beslist. Als je de tegemoetkoming krijgt, zal er een eenmalig voorschot van 80% aan je worden uitgekeerd.

Speciale opslagen

Voor bepaalde branches bestaan opslagen bovenop de TVL. Zo kennen we de eenmalige opslag voor eet- en drinkgelegenheden (de Horecasubsidie Voorraad en Aanpassingen: HVA-opslag), de evenementenmodule voor ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche en de Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) voor ondernemers in de non-foodsector die voorraden hebben ingekocht die na de lockdown niet meer verkoopbaar zijn of die in waarde zijn verminderd.

De HVA-opslag gold alleen voor het vierde kwartaal van 2020 en is niet meer teruggekomen in het eerste kwartaal van 2021. De evenementenmodule en de VGD golden in het vierde kwartaal van 2020, maar ook in het eerste kwartaal van 2021. Valt jouw onderneming in een van deze branches en wil je weten of je voor de opslag in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.

Meer weten?

We hebben de belangrijkste zaken met betrekking tot de verlengde TVL-regeling voor je uiteengezet. Wil je meer weten of heb je hulp bij de aanvraag? Bel of mail ons dan. Wij helpen je graag verder.

Read More

Circus Kristal: “Plezier vormt de rode draad”

15 april 2021
/ / /
Comments Closed

Acht jaar geleden werd Aschwin van der Brugh van Circus Kristal klant van Kubus Doetinchem vanwege de familiaire relatie met John Brands. “Ik werk met een online softwarepakket wat mij veel tijd scheelt. John is bovendien penningmeester van de overkoepelende stichting Het OnderwijsCircus. Met adviezen en betrokkenheid helpt Kubus Doetinchem mij bij diverse uitdagingen!”

Circus als educatief lesprogramma

Een circusactiviteit brengt mensen bij elkaar, laat hen samenwerken, eigen grenzen verleggen, maar bovenal veel plezier met elkaar maken. Circus Kristal in Amsterdam verzorgt al vele jaren professionele kinderfeestjes en circusdagen, -projecten en -lessen op scholen. “Ons motto is ‘niemand kan alles, maar iedereen kan iets’”, vertelt Aschwin van der Brugh. “Circus en goochelen zijn een middel om te komen tot grotere pedagogische doelen. We bieden een gevarieerd aanbod en diverse circusdisciplines, waardoor er voor iedereen wel iets tussen zit waar hij of zij talent voor heeft. Onze programma’s bieden fysieke en sociale uitdagingen en draaien om vertrouwen en waardering geven en krijgen, maar bovenal om plezier!”

Samenwerking

Aschwin staat graag in de spotlights en zat als kind al bij het kindercircus. Hij kent inmiddels alle theaters in Nederland van binnen en is allround. In 2013 nam hij Circus Kristal over. “Het begon met een auto met aanhanger en inmiddels heb ik een eigen circustheater in Amsterdam en rijd ik met mijn bus vol materiaal het hele land door. De focus in mijn werk ligt op het onderwijs en kinderfeestjes, maar we treden ook op op festivals en geven circuslessen en workshops aan sportverenigingen, instellingen en het bedrijfsleven. Mensen verleggen hun grenzen, doorbreken patronen en de activiteiten zijn effectief voor het vergroten van samenwerking.”

Mensen blij maken

De non-profitstichting Het OnderwijsCircus is door Aschwin van der Brugh opgericht vanwege de educatieve lespakketten voor scholen. “Ook wilde ik niet privé aansprakelijk zijn. Ik ben in dienst van de stichting, die een vierkoppig, goed onderlegd bestuur heeft. Als bestuurslid denkt John mee over de ontwikkelingen binnen Circus Kristal en over de onderdelen waarop we de focus leggen. Ik doe zelf de administratie met het online softwareprogramma waar Kubus mee werkt en de medewerkers  verzorgen de loonadministratie, jaarcijfers en btw-aangifte. Ik heb contact met Lily die me overal bij helpt en adviseert. Korte lijnen, heldere communicatie en vertrouwen kenmerken het kantoor. Er wordt mij veel uit handen genomen zodat ik kan doen waar ik goed in ben, mensen blij maken!”

Meer info: www.circuskristal.nl 

Aschwin van der Brugh Circus Kristal Read More

Nieuwe btw-regels voor e-commerce in de EU

24 maart 2021
/ / /
Comments Closed

Lever je via een webshop goederen of verricht je diensten aan consumenten of niet-ondernemers in een ander EU-land? Per 1 juli 2021 veranderen de btw-regels. Het zag er eerst naar uit dat dit niet haalbaar was en dat Nederland mogelijk uitstel zou krijgen voor de invoering van de nieuwe btw-regels voor e-commerce tot 1 januari 2022. Dat uitstel heeft Nederland niet gekregen. Nu is er een tijdelijke noodoplossing bedacht, zodat de nieuwe btw-regels toch per 1 juli 2021 van kracht worden.

Wat verandert er?

Afstandsverkopen worden vanaf 1 juli 2021 belast in het land van bestemming. Daarbij komen de drempelbedragen te vervallen. Je moet hierdoor dus vaker dan nu btw-aangifte doen in andere EU-lidstaten. Om de administratieve lasten hiervan te beperken, wordt de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling) uitgebreid en gaat dan OSS-regeling heten. Je kunt er dan voor kiezen om de buitenlandse btw over de afstandsverkopen in de eigen lidstaat (lees: de Belastingdienst in Nederland) te voldoen. Je hoeft je dan niet te registreren in een andere EU-lidstaat en je hoeft daar ook geen aangifte te doen.

Uitzondering

Er geldt een uitzondering als je alleen in Nederland (of in één andere EU-lidstaat) gevestigd bent en een totale grensoverschrijdende jaaromzet hebt van minder dan € 10.000. Je blijft dan voor de afstandsverkopen btw-plichtig in Nederland (de eigen lidstaat). Maar er gaat meer veranderen.

Andere wijzigingen

Enkele andere belangrijke wijzigingen zijn:

 • invoering van btw-plicht voor elektronische handelsplatforms. Via deze platforms vinden de meeste afstandsverkopen van goederen aan consumenten plaats;
 • introductie van de invoerregeling voor goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde tot € 150. Dit is een nieuw systeem waarbij de leveranciers van deze goederen de btw op de verkopen via één loket kunnen voldoen. Hierdoor wordt bij de feitelijke invoer van de goederen geen btw geheven, maar wel over de levering aan de consument;
 • afschaffing van de btw-vrijstelling bij de invoer van goederen van buiten de EU met een intrinsieke waarde van minder dan € 22 die worden geleverd aan consumenten binnen de EU.

Tip

Je hebt nu nog ruim drie maanden de tijd om de gevolgen van de wijzigingen in kaart te (laten) brengen en de implementatie van de nieuwe (complexe) btw-regels voor e-commerce in jouw administratieve systemen te verwerken. Begin hiermee tijdig en schakel Kubus Doetinchem in waar nodig.

e-commerce Read More

Stagiaire Anke Martens: “Ik maak hier alles mee, van begin tot eind!”

17 maart 2021
/ / /
Comments Closed

Na twee stages in het bedrijfsleven besloot Anke Martens dat ze de andere kant van de financiële wereld wilde meemaken bij een administratiekantoor. Sinds begin dit jaar versterkt de studente Bedrijfsadministratie aan het Graafschap College het team van Kubus Doetinchem gedurende drie maanden. Naast het meedraaien op de afdeling concentreert ze zich tijdens deze afstudeerstage op de specialisatie junior assistent accountant.

Specialisatie junior assistent accountant

Wat Anke exact wil worden, weet ze nog niet. Momenteel overweegt ze een duale opleiding HBO Accountancy. “Op de mavo had ik nog geen idee, maar cijfers spraken me aan en economie vind ik een leuk vak. Vooral het werk achter de schermen. Tijdens mijn vorige stages heb ik in het bedrijfsleven gewerkt. Nu wilde ik weten wat er komt kijken bij het opstellen van jaarrekeningen en het trok mij aan te werken voor diverse bedrijven. Naast de financieel-administratieve ondersteuning zoals het boeken van administraties en het maken van werkprogramma’s kijk ik bij Kubus Doetinchem voor mijn specialisatie mee bij het opstellen van jaarrekeningen en de aangifte vennootschapsbelasting.”

Kleinschalig kantoor

Via de website van school kwam Anke terecht bij Kubus. “Ik zocht een administratiekantoor in de buurt van mijn woonplaats Doetinchem. Kubus sprak me direct aan. Het is een kleinschalig kantoor en een gezellige, hechte club mensen. Ik zit niet op een aparte afdeling, maar ben onderdeel van het team. Doordat we bij elkaar zitten, krijg ik alles mee. Iedereen is bereid te helpen en ik kan altijd vragen stellen. Buiten het werk ging ik voor corona graag uit eten met vrienden, winkelen en naar de sportschool. Dat is nu helaas niet mogelijk, ik hoop dat dat snel weer kan!”

Read More

Sifra Mode: “Klanten voelen zich hier thuis.”

11 maart 2021
/ / /
Comments Closed

Een outfit voor een speciale gelegenheid, in je vrije tijd of nog zoekende naar een eigen stijl? Sifra Mode in Velp heeft een breed assortiment unieke labels en artikelen die in de nabije omgeving niet zijn te vinden. In deze modezaak voor dames, heren en kinderen ervaar je een persoonlijke beleving waar je voor terugkomt. “Het draait om commitment, vertrouwen en service en dat ervaar ik ook bij Kubus Doetinchem!”

Sifra Mode in Velp

Frank Martens is met zijn vrouw Monica, met wie hij een VOF heeft, de drijvende kracht achter Sifra Mode. Samen met zijn gastvrije team van vaste gezichten staat hij voor persoonlijk, laagdrempelig contact en een eerlijk advies. “Je vindt bij ons kleding in uiteenlopende stijlen voor jong en oud tegen een uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding. We hebben een grote groep vaste klanten uit de omgeving, maar ook klanten uit heel Nederland komen speciaal voor onze winkel naar Velp. Mensen voelen zich hier thuis, gaan zitten met een kop koffie en maken een praatje. Ons team kent de klanten en weet waar ze hen blij mee maken.”

Private shopping

Persoonlijke aandacht is belangrijk voor Sifra Mode. De winkel heeft dan ook bewust geen webshop. “Onze klanten hebben behoefte aan de kleding fysiek voelen, passen, kleur beleven en combineren”, vertelt Frank, die jarenlange ervaring in de modebranche heeft. “In deze coronatijd hebben ook wij helaas onze deuren tijdelijk moeten sluiten. We hebben wel de focus continu op social media en op reserveren, ophalen en bezorgen gehad. Sinds 1 maart is het gelukkig mogelijk om privé te shoppen met maximaal twee personen. Geïnteresseerden kunnen ons bellen of mailen voor een afspraak en een tijdsblok boeken tussen 10.00 en 16.00 uur.”

Service en vertrouwen

‘Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken’. Vanuit dit motto en vanuit passie voor zijn vak kiest Frank voor een goede administratieve partner die hem ontzorgt. “Voordat ik bij Kubus Doetinchem klant werd zat ik bij een accountantskantoor, dat hoge tarieven hanteerde. Sinds de overstap heb ik niet alleen veel kosten bespaard, ik werk nu samen met een partner waar ik service, commitment en snel een reactie op mijn vragen krijg. Het contact voelde direct goed en vertrouwd. Ik heb bewust gekozen voor een grotere, stabiele (franchise)organisatie. Ook krijg ik goede fiscale tips. Niet alleen in deze coronatijd, maar ook voor de toekomst als ik over een paar jaar met pensioen ga en mijn dochter de zaak gaat overnemen!”

e-mail: siframode@gmail.com
www.siframode.nl
(1) Sifra Mode | Facebook

Sifra Mode Read More

Word ook een levenskunstenaar!

5 maart 2021
/ / /
Comments Closed

‘Laat zien wie je bent en geef alles’. Dit is het levensmotto van Wendy van der Kooij. Dit heeft geresulteerd in ‘Nooit te laat om gelukkig te zijn’ en het boekje ‘Een landschap van boerenkool met worst’. De oprichtster van Nunazorg en Aftercare.World heeft bij de administratie, de verandering van organisatiestructuur en internationale groei veel hulp gehad van Kubus Doetinchem.

Een leuker leven, met veel plezier en dromen die uit (kunnen) komen. Wendy van der Kooij gelooft dat er in iedereen een levenskunstenaar schuilt. “’Een landschap van boerenkool met worst’ beschrijft in toegankelijke taal welke vijf stappen nodig zijn om in contact te komen en blijven met levenskunst”, vertelt Wendy. “Het is bedoeld voor iedereen die wil veranderen en los wil komen van oude patronen. Zodat je het leven leert accepteren en waarderen zoals het nu is en ervan kunt genieten! Daarvoor zijn uiteraard discipline, zelf ervaren en inspiratie nodig. Tijdens mijn workshops en trainingen bespreken en behandelen we die vijf stappen.”

Mensen helpen

De vader van Wendy was een echte levenskunstenaar en was Wendy’s inspiratie. “Door hem ben ik me gaan verdiepen in levenskunst en meer zoals mijn vader geworden. Ik kijk nu anders naar anderen en vind het belangrijk een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen. Zo maak ik ook engelen, unieke krijttekeningen voor mensen die extra licht of troost kunnen gebruiken.”

Nunazorg en Aftercare.World

Veranderen betekent afscheid nemen van dat wat je altijd deed. Afscheid staat centraal in Wendy’s leven. “In 2010 ben ik Nunazorg gestart, dat complete nabestaandenzorg biedt”, vertelt Wendy, die sinds kort ook werkt als welzijnsbegeleider op een psychogeriatrische afdeling. “In die tijd heb ik tijdens een startersbeurs John Brands van Kubus Doetinchem ontmoet. Nunazorg ontwikkelde zich snel en na vijf jaar heb ik met behulp van de ervaring en kennis van John de coöperatie Nunazorg Aftercare.World B.V. opgericht om het werk ook over de grenzen mogelijk te maken. Tegenwoordig ben ik nog licentiegever van Nunazorg en eigenaar van Aftercare.World. Hier leid ik mensen op voor de buitenlandse vestigingen.”

Geld besparen

Naast de begeleiding bij de oprichting van de coöperatiestructuur heeft Kubus Doetinchem geholpen met het oprichten van de BV’s en de benodigde internationale documenten. “Momenteel verzorgt Kubus vooral de jaarrekeningen en administratie en kan ik er altijd terecht voor advies en met vragen. De begeleiding is niet alleen deskundig en prettig, het heeft me ook veel geld bespaard!”

Word ook een levenskunstenaar!
Read More

Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking?

8 februari 2021
/ / /
Comments Closed

Traditiegetrouw ontvang je deze maand de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van jouw woning vermeld op de peildatum 1 januari 2020. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente jouw aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast. Maar de WOZ-waarde is ook voor steeds meer andere belastingen van belang. Denk aan de hoogte van het eigenwoningforfait in de aangifte inkomstenbelasting en de door de waterschappen op te leggen watersysteemheffingen. De WOZ-waarde is ook een verplichte waarderingsmaatstaf voor de berekening van de schenk- en erfbelastingen.

Je kunt de WOZ-waarde van jouw woning eenvoudig vergelijken met die van je buren

De hoogte van de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland zijn openbaar. Op de website www.wozwaardeloket.nl kun je eenvoudig de waarden van woningen in jouw buurt vergelijken met die van jouw woning. Afgelopen jaren hebben de laatste gemeenten zich aangesloten bij het WOZ-Waardeloket, zodat je nu de WOZ-waarden van woningen in heel Nederland kunt inzien.

Heb je het idee dat de WOZ-waarde van jouw woning te hoog is?

De informatie op www.wozwaardeloket.nl zegt nog niet alles. Het kan zijn dat de WOZ-waarden van de woningen van je buren ook te hoog zijn, zodat de vergelijking niet alles zegt. Er kunnen ook allerlei factoren een rol spelen die een lagere waardering rechtvaardigen ten opzichte van woningen in jouw buurt, denk aan bodemverontreiniging maar ook aan een ongunstige ligging, geluidsoverlast etc.

We merken overigens op dat de Waarderingskamer, die gemeenten beoordeelt op de uitvoering van de Wet WOZ, heeft geoordeeld dat de coronapandemie geen effect heeft op de WOZ-waarde van woningen.

Heb je juist belang bij een hogere WOZ-waarde?

Is de WOZ-waarde van jouw woning lager vastgesteld dan de werkelijke waarde van jouw woning? Dat kan ook nadelig zijn. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als de rente van je hypotheek opnieuw moet worden vastgesteld of als je een nieuwe hypotheeklening wilt afsluiten.

Maak tijdig bezwaar

Het bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking ingediend zijn. Na die termijn zit je weer een jaar vast aan de vastgestelde WOZ-waarde, niet alleen voor de onroerendezaakbelastingen, maar ook voor de andere belastingen. Dus wees er op tijd bij!

Meer weten? 

Heb je het gevoel dat de WOZ-waarde van jouw woning te hoog is en heb je belang bij een lagere WOZ-waarde? Bel of mail ons dan. Wij kunnen beoordelen of het zinvol is om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking. Is dat zo, dan hebben we daarvoor standaardbezwaarschriften tot onze beschikking. Ook beschikken wij over een lijst met WOZ-uitspraken, waarin kwesties aan de orde zijn geweest die vergelijkbaar kunnen zijn met die van jou. Deze uitspraken kunnen we dan gebruiken in een eventuele bezwaarprocedure bij de gemeente. Ook als je de WOZ-waarde te laag vindt, kunnen we daartegen bezwaar maken.

WOZ-waarde woning

 

 

Read More